Programmets mål är att ge en bred och djupgående introduktion till de komplexa sys­temens teori och tillämpningsområden.