Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på produktutvecklingsprocessen och en humanistisk syn på tekniken och dess användning. Kurserna på Teknisk design syftar till att ge en helhetssyn på produktutvecklingsprocessen och därför läser studenterna ingenjörs och designkurser parallellt. En förmåga att på ett ingenjörsmässigt sätt lösa problem tränas upp i projektkurser med uppgifter och produktlösningar. Utexaminerade från Teknisk design har yrkesroller som projektledare, produktutvecklare, industridesigner, teknikinformatör, design manager, formbestämmare, konstruktör och forskare.