GENOM SKRIFTEN är en fristående skrivarkurs för dig som är svensklärare eller håller på att bli, eller som är lärare i andra ämnen och intresserad av skönlitteratur. Det är en kurs för dig som vill närma dig språk och litteratur genom att själv skriva, och genom att samtala med andra om skönlitterära texter.

Under kursen varvas korta och längre skrivövningar med samtal om deltagarnas egna texter, men också om litteratur av redan etablerade författare. Vi resonerar dessutom om våra erfarenheter av skönlitteratur i skola och samtid.
Du får prova olika sätt att skriva, sätt att läsa och förstå text, och olika sätt att föra samtal om litteratur. Kursen blir ett sammanhang som kan berika ditt skolarbete, men också ditt eget skrivande och läsande.

Kursen är schemalagd under 4 helger våren 2019, då vi träffas på Akademin Valand.
Det är viktigt att du är med vid alla fyra tillfällena eftersom kursen i hög grad byggs upp genom dina och de andras texter, läsningar och samtal. Mellan träffarna skriver och läser du inför nästa träff.
Första träffen: 2 + 3 februari
Andra träffen: 16 + 17 mars
Tredje träffen: 13 + 14  april
Fjärde träffen: 11 + 12 maj

Urval och antagning till kursen sker genom ett inskickat arbetsprov. Ansökan är inte komplett utan inskickat arbetsprov.
Beslut om antagning sker av prefekt, efter förslag från en särskild urvalsjury.

Du kan också söka kurser och program bland ämnesområden