Detta program vänder sig till dig som har yrkeserfarenhet från fritidshem och som vill utbilda dig till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Genom yrkeserfarenheten kan 30 hp tillgodoräknas och därmed läses 150 hp istället för normalt 180 hp. Studietakten är 75% av heltid och du läser drygt 3 år. Under de högskoleförlagda kurserna läses en dag i veckan på Göteborgs universitet. Det är samma schemalagda veckodag under hela terminen. Resten av studierna inom de högskoleförlagda kurserna bedrivs enskilt och i grupp med stöd i en lärplattform. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genomförs i fritidshem och skola i form av 8–9 fasta sammanhållna dagar/ läsår. Kursinnehållet är det samma som för ordinarie fritidshems­inriktning. Utbildningen ger dig behörighet i fritidshem samt i ditt valda skolämne i årskurs 1–6.

När du söker på www.antagning.se ska du också skicka in tjänstgöringsintyg som finns på www.lararutbildning.gu.se/gfy.