<p>Kursen ger dig en introduktion till arkeologisk fältmetodik och kulturmiljövård och består dels av föreläsningar som behandlar olika aspekter av den arkeologiska fältverksamheten och kulturmiljövården, dels av föreläsningar som introducerar undersökningsobjektet. Du får en introduktion i GIS-metodik och GIS-dokumentation (precisionsinmätning med totalstation och GPS). Du deltar sedan i en praktisk fältövning i form av en arkeologisk utgrävning förlagd till Västsverige och redovisar sedan i ett studielag olika vetenskapliga aspekter av denna utgrävning vid ett avslutande seminarium. </p>