<p>Du kan läsa kursen helt fritt och den kan fungera som momentet <em>Självständigt arbete</em> i din masterexamen (120 hp). Kursen består av ett antal föreläsningar som bidrar till din fördjupade kritisk insikt i, och kunskap om, det vetenskapliga textförfattandet inom det arkeologiska ämnet. Parallellt med dessa föreläsningar arbetar du med ett självständig skriftligt examensarbete som bearbetar ett valt arkeologiskt studiefält. Examensarbetet handleds av lärare och du redovisar arbetet på ett seminarium.</p>