<p>Kursen är en översikt över olika teorier för hur man kan tolka och analysera bilder med fokus på bildsemiotik och hermeneutiska tillämpningar. Med hjälp av illustrativa antika exempel rörande härskarporträtt och genusaspekter inom bildkonsten tränas du i analytiska förfaranden som bidrar till insikter om hur bilder kan fungera som kommunikativa system genom tid och rum, samt hur dessa system under antiken använts för opinionsyttring och förmedling av värdenormer.</p>