Har du någonsin undrat vad som sker bakom kulisserna på Naturhistoriska Muséet? Vem som ordnar utställningarna och var de får all information från? Har du någonsin undrat hur organismer är besläktade med varann? Eller hur DNA-molekyler kan användas till att skilja arter åt? Eller varför det finns så många arter i somliga delar av världen (t ex i en tropisk regnskog eller i ett korallrev) men inte i andra? Är du intresserad av gener bestående av DNA-sekvenser och hur de skiljer sig åt inom såväl som mellan arter? Vill du lära dig hur DNA-sekvenser 'läses av'? Vill du veta mer om hur DNA-sekvenser ändras över tid (evolution)?

Kursen utgör en grund för yrken där information om biologisk mångfald analyseras, särskilt inom forskning. Kursens syfte är att lära deltagarna lära tolka gen- och artfylogenier vilka baseras på DNA-sekvenser. Bedömning sker genom uppgifter som lämnas in veckovis, samt ett mindre forskningsprojekt, till vilket data tillhandahålls, i slutet av kursen.

Det är obligatorisk närvaro vid tentamenstillfället i slutet av kursen. Om du är antagen till Masterprogrammet i biodiversitet och systematik så kan du skriva tentamen vid ditt hemuniversitet, dvs vid ett av de nio nordiska universitet som ingår i nätverket som ger programmet (se www.nabismaster.org).