Kursen vänder sig till dig som är verksam konstnär, illustratör, fotograf eller formgivare och vill utveckla din förmåga att uttrycka sig i ord tillsammans med bild i formatet bilderbok.

Syftet med kursen är att ge dig god förståelse för bilderboken som medium och konstform samt förmåga att självständigt genomföra egna bilderboksprojekt. Du tränas i att identifiera det som är specifikt med bilderboken som konstform och som medium, det vill säga samspelet mellan text, bild, bok och läsare i olika åldrar.

I kursen studeras även bilderboken utifrån ett historiskt och samtida perspektiv.

Genom bild- och skrivövningar undersöks berättarperspektivet, särskilt fokus ligger på att skapa ett konsekvent barnperspektiv, det vill säga trovärdiga gestaltningar av barn i bilderboken.

Genom praktiska bild- och textövningar utvecklas din egen förmåga att bilderboksberätta samt att identifiera egna metoder för att utforma bilderboksberättelser där bilderbokens gestaltande delar samverkar.

Under kursens gång redovisar du egna bilderboksberättelser och analyserar kursares projekt.

Kursen är indelad i fyra fysiska träffar på HDK. Varje träff pågår i 2,5 dagar på HDK i Göteborg. Även kvällsföreläsningar förekommer. Datum publiceras på öppna sidan i GUL (Göteborgs Universitets Lärplattform) i samband med antagningsbesked.

Mellan träffarna pågår individuellt arbete på distans. Inlämning och diskussion kring övningar mellan kursträffar görs via intranätet GUL. Handledning sker på distans (för dig som inte är bosatt i Göteborg) och i Göteborg, om du bor här.

Kursen och upplägget är en utveckling av tidigare kurs på HDK; Bilderböcker för barn.