Kursens syfte är att undersöka hur digitala verktyg för visuell kommunikation kan utveckla och fördjupa förmågan att kommunicera den egna kompetensen, erfarenheten och profilen i ett designarbete.

Kursen ger dig kunskap och grundläggande färdigheter användbara för arbete med bland annat illustration, grafisk formgivning och webbdesign.

I kursen genomför du ett mindre individuellt designprojekt som fokuserar på frågor kring innehåll, layout och ditt egna uttryck.

Genom övningar i relevanta digitala verktyg undersöker du vilka möjligheter verktygen har och hur de samverkar och som ligger till grund för diskussioner och reflektioner rörande visuell kommunikation.