Under den här kursen får du lära dig den analoga fotografiska bildens processer och unika egenskaper. Utifrån din fotografiska projektidé utforskar vi tekniken på djupet.

Under kursens gång går vi igenom exponering och framkallning av negativfilm, kopiering i mörkrummet, retusch, arkivering och presentation. Målet är att du ska förstå negativ- och positivprocessen och själv kunna ta fram fotografiska kopior utifrån ditt material. 

Skolans färgmörkrum, med moderna maskiner som underlättar kopieringen och pappersframkallningen samt framkallningen av färgfilm i en modern maskin, är platsen där du kommer att arbeta tillsammans med de andra deltagarna under halva kursen. Under andra halvan arbetar vi i det svartvita mörkrummet, där olika metoder för att exponera och framkalla svartvitt filmmaterial samt toningar av papper för att uppnå arkivbeständighet ges. 

Mörkrummen är även öppna för dig utanför undervisningstiderna och en stor del kursen bygger på självständigt arbete. Andra moment är föreläsningar om fotografi och dess historia, studiebesök på utställningar och fotoarkiv, och samtal om, samt presentation av, ditt projekt.

Kursen riktar sig till dig som gärna har fotografiska förkunskaper samt har tillgång till en analog småbilds-, mellanformats- eller storformatskamera. Att tidigare ha kopierat i ett mörkrum, vare sig färg eller svartvitt underlättar men är inget krav.

Du söker kursen med ett utkast till ett fotografiskt projekt som du kommer att genomföra under terminen. I din ansökan ska du även bifoga minst tre bilder som du har tagit själv och som gärna får ha anknytning till din projektidé. 

I slutet av kursen presenteras arbetet i form av minst fem svartvita och minst fem färgkopior samt en muntlig examination.

Skolan står för mörkrumsutrustning och kemi till introduktionerna, och du kan genomföra kursen utan kostnad. Material till eventuella egna projekt bekostar du själv, och du kan till exempel beställa färgpapper till ett kraftigt rabatterat pris genom skolan.