För första gången ges i Göteborg en kurs i grekiska för teologer och språkvetare. Kursen kräver kunskaper nytestamentlig och/eller antik grekiska. Kursen syftar till att ge ökad färdighet i språklig interpretation av några av 300-talets kristna grekiska texter, samt därmed bredare kunskaper om den senantika grekiska prosan. 300-talets litterära och kulturella miljöer, främst Athen och dess betydelse för den kristna bildningstraditionen, diskuteras. På grekiska läses Basileios Om grekisk litteratur, i översättning läses Gregorios av Nazianzos, Libanios och Eunapios.