Vill du utveckla din förmåga till kritiskt tänkande och träna humanistiska färdigheter som kan omsättas i yrkesliv eller fortsatta forskarstudier? Vill du ge bredd, djup och tydligare arbetslivsanknytning åt dina ämnesstudier?

Om utbildningen

Masterprogrammet Kritiska studier är en spetsutbildning i centrala humanvetenskapliga kompetenser med utgångspunkt i tre ämnesområden: litteraturvetenskap, teaterstudier och idé- och lärdomshistoria.

Programmet är knutet till ett professionellt nätverk inom konst-och kulturlivet i Göteborg med omnejd. Internationella utblickar sker genom gästföreläsningar och möjligheter till studieresor och fältarbete utomlands.

Innehåll

Förutom obligatoriska kurser (LIR201, LIR202 och LV2140) och valbara kurser består programmets kärna av Det avancerade seminariet i Kritiska studier där du får möta och samarbeta med representanter från olika delar av akademin, konst- och kulturlivet: redaktörer, forskare, producenter, författare, översättare, debattörer, politiker och tjänstemän.

Kritiska studier erbjuder en kreativ och dynamisk mångvetenskaplig miljö, där du får delta i vetenskapliga seminarier och pågående forskningsprojekt.

Examen

Utbildningen leder till en masterexamen inom något av de ingående ämnena litteraturvetenskap, idéhistoria och teaterstudier, och ger behörighet att söka forskarutbildning inom valt huvudområde.