I detta kurspaket ingår kurserna HU1121 Från lokala naturresurser till global konsumtion, och HU1221 Hållbara städer.