I detta kurspaket ingår kurserna GS1311 Metod inom globala studier (för beskrivning se under globala studier) samt HU1511 Humanekologi: examensarbete.