Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om det journalistiska berättandet och vill utveckla ditt språk i text och bild. Fokus ligger på digital publicering.

Kanske använder du redan i dag journalistiska verktyg i din vardag, men vill få fördjupad kunskap i olika berättargenrer och hur text och bild kan samspela.

Alldeles oavsett bakgrund förutsätter kursen att du har goda kunskaper i det svenska språket och har god förmåga att uttrycka dig i skrift.

På den här kursen kommer du exempelvis att få skriva och fotografera, arbeta med reportage, personporträtt och andra genrer inom berättande journalistik.

Fokus ligger på det längre formatet och gestaltning och du får arbeta med att producera och kombinera journalistisk text och bild till en helhet.

Du tar del av journalistiska klassiker och lär dig mer om det längre formatets och bildens betydelse och utveckling inom journalistiken, såväl i Sverige som internationellt.

Undervisningen består av föreläsningar, workshops, kreativa övningar, grupparbeten, seminarier och till stora delar självständigt arbete.

Du blir inte journalist genom att gå kursen. Är du intresserad av att utbilda dig till journalist, är du välkommen att söka JMG:s treåriga kandidatprogram (https://jmg.gu.se).

Mer information
Journalistiskt berättande i text och bild är en fristående kurs på 30 hp. Kursen är på helfart. Undervisningen sker dels på campus (flera gånger i veckan), dels på distans och i digital miljö. I kursen ingår moment som bygger på att studenten själv har tillgång till dator, kamera samt smartphone eller läsplatta.

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Länk till kursplan

Delkurser
Journalistiskt berättande i text och bild består av tre delkurser som delvis ges parallellt:

1.  Journalistiskt berättande – text (13,5 hp)
Här får du skriva olika sorters journalistiska texter såsom reportage, personporträtt och andra personligt hållna texter som krönikor och kåserier.

2.  Journalistiskt berättande – foto (13,5 hp)
Under delkursen jobbar du med olika genrer såsom porträttbilder, bilder till reportage etc. Digital bildbehandling ingår.

Under delkurs 1 och 2 får du ta del av svensk och internationell journalistik, såväl ny som klassisk och diskutera och analysera dem tillsammans i mindre grupper.

3.  Lagar och etik, källkritik (3 hp)
I kursen får du grunderna i de lagar och regler som gäller vid publicering samt verktyg för att kunna värdera källor.