Arbetar du inom förskola, fritidsverksamhet, i grundskolan eller inom kultur- och socialpedagogiska barn- och ungdomsverksamheter, eller har du en grundutbildning inom dessa områden? Är du intresserad av frågor som migration och digitalisering? Då kan masterprogrammet i Barn- och ungdomsvetenskap vara något för dig!

Ett masterprogram ger kunskaper och färdigheter för att på ett forskningsbaserat och självständigt sätt arbeta med utvecklings- och utredningsfrågor, t ex. som förstelärare eller utvecklingsledare eller för att fortsätta utbildning på forskarnivå och att söka forskarutbildning och forskarskolor inom området.

Programmet ges på helfart under två år från hösten 2019 och leder till en masterexamen i Barn- och ungdomsvetenskap. Efter ett år kan du välja att ta ut en magisterexamen.