Kursens syfte är att göra studenten förtrolig med några av de vanligast förekommande latinska texterna i kyrkomusikaliska sammanhang, t ex. den latinska mässan och medeltida hymner. Kursen innehåller således en genomgång av olika uttalsmodeller och av ett grundläggande ordförråd, liksom en orientering om texternas grammatiska uppbyggnad. Originaltexterna studeras parallellt med den svenska översättningen.