Som examensarbete skall du skriva en uppsats som är baserad på latinsk text. Den skall utformas efter vedertagna former för vetenskapliga skriftliga arbeten och skall visa att du kan använda latinsk text för att identifiera och lösa problem. Du skall försvara uppsatsen vid ett seminarium, och själv opponera på en medstudents uppsats.