Kursen syftar till att generera kunskaper, insikter och färdigheter kring latinsk epigrafik och att belysa dess historia från äldsta tid och fram till och med medeltid, samt ge en djupare insikt om epigrafiken i sin kulturella och historiska kontext. Kursen ges på avancerad nivå, men är öppen även för doktorander efter samråd med handledare. Undervisning sker på plats i Rom under tiden 18 februari - 5 mars. Urvalet till kursen baseras på ett personligt brev där motivering till vad kursen har för betydelse för dig som sökande tydligt ska framgå. Du laddar upp dokumentet på "dina sidor" på www.antagning.se. Senaste dag för komplettering med det personliga brevet är 15 november. Besked om antagning meddelas via antagning.se