Som examensarbete skall du skriva en uppsats som visar att du behärskar vetenskapliga formalia och kan arbeta självständigt efter vetenskaplig metod. Du skall delta aktivt i arbetet inom det latinska seminariet i form av t ex redovisningar, medverkan i kritiska diskussioner av vetenskapliga texter och problemställningar och liknande. Kursen kan även läsas på helfart i början/slutet på terminen, detta anmäls vid kursstart.