Kursen syftar till att ge en fördjupad kännedom om röstens uttrycksmöjligheter och variationsrikedom utifrån den egna musikaliska tolkningen. Innehåll: Sång i masterclass-form, arbete med röstens olika klang-och uttrycksmöjligheter, experiment/laborationer med texttolkning och musikaliska idéer. Interaktion, personligt uttryck och kommunikation. Samtal och reflektion. Undervisningen organiseras i grupp med individuell handledning samt genom enskilt arbete och övning.

Vårterminen 2020 ges kursen tisdagseftermiddagar eller torsdagsförmiddagar.