<p><strong>Studieort: Mariestad</strong><br /><br /><strong>Tr&auml;dg&aring;rdens och landskapsv&aring;rdens hantverk &auml;r en utbildning som v&auml;nder sig till dig som vill arbeta praktiskt med gr&ouml;na milj&ouml;er genom sk&ouml;tsel och utveckling av tr&auml;dg&aring;rd, park och landskap. Alla moment i utbildningen v&auml;gleds av ett ekologiskt, h&aring;llbart och humanistiskt f&ouml;rh&aring;llningss&auml;tt till det gr&ouml;na kulturarvet. Du l&auml;r dig att dokumentera, analysera och tolka olika milj&ouml;er och anl&auml;ggningar f&ouml;r att kunna uppr&auml;tta planer f&ouml;r relevanta &aring;tg&auml;rds- och sk&ouml;tself&ouml;rslag.</strong></p><p><strong>Om utbildningen </strong><br />N&auml;r du s&ouml;ker till programmet v&auml;ljer du en av tv&aring; inriktningar, Tr&auml;dg&aring;rd eller Landskapsv&aring;rd.<br />V&auml;ljer du tr&auml;dg&aring;rdsinriktningen l&auml;r du dig det traditionella hantverket med tr&auml;dbesk&auml;rning, ympning och f&ouml;r&ouml;kning blandat med teoretiska kunskaper som gestaltning, dokumentation och inventering av kulturhistoriska tr&auml;dg&aring;rdar. Du l&auml;r dig &auml;ven odling, utveckling och sk&ouml;tsel av befintliga tr&auml;dg&aring;rdsmilj&ouml;er samt design och anl&auml;ggning av nya tr&auml;dg&aring;rdselement och tr&auml;dg&aring;rdsrum samt att hantera digitala redskap som Photoshop och InDesign.</p><p><strong>Arbetsomr&aring;den </strong><br />Tr&auml;dg&aring;rdshantverkaren har ett brett arbetsf&auml;lt som omfattar v&aring;rd, utveckling och f&ouml;rnyelse av privata och offentliga tr&auml;dg&aring;rdar. M&aring;nga arbetar med att gestalta nya tr&auml;dg&aring;rdar med planer och ritningar och medverkar praktiskt vid anl&auml;ggning, medan andra arbetar med f&ouml;rvaltning och sk&ouml;tsel av historiska tr&auml;dg&aring;rdar eller inom kommuner och Svenska kyrkan. Att starta eget f&ouml;retag efter utbildningen &auml;r vanligt. Du kan t.ex. arbeta med odling, besk&auml;ra tr&auml;d och buskar, arbeta som arbetsledare inom parkf&ouml;rvaltning, s&auml;ljare p&aring; handelstr&auml;dg&aring;rd eller tr&auml;dg&aring;rdsm&auml;stare vid n&aring;gon av alla bes&ouml;ksm&aring;l i slottsmilj&ouml; eller andra turistanl&auml;ggningar.</p><p><strong>Inneh&aring;ll</strong><br />F&ouml;rsta terminen f&aring;r du en inblick i det gr&ouml;na kulturarvet och en f&ouml;rsta introduktion till respektive hantverksinriktning. &Auml;mnen som markl&auml;ra, v&auml;xtkunskap och botanik l&auml;ses av b&aring;da inriktningarna. Under terminerna tv&aring; och tre l&auml;r du dig grunderna i odling, f&ouml;r&ouml;kning och sk&ouml;tsel av tr&auml;dg&aring;rdar. Termin fyra och fem ger dig f&ouml;rdjupning i sk&ouml;tsel, anl&auml;ggning, gestaltning och kulturhistoria. H&auml;r f&aring;r du ocks&aring; m&ouml;jligheten att genom praktik oms&auml;tta dina inh&auml;mtade kunskaper p&aring; en arbetsplats som matchar din inriktning. Vi har goda kontakter med organisationer och n&auml;tverk som fokuserar p&aring; historiska parker, tr&auml;dg&aring;rdar och kulturlandskap vilket ger dig b&aring;de en kvalificerad praktik och kontakt med yrkesf&auml;ltet. Under termin fem har den som vill m&ouml;jlighet&nbsp;till utlandspraktik. Den sista terminen g&ouml;r du ditt examensarbete.</p><p>Utbildningen &auml;r f&ouml;rlagd till undervisningslokaler i centrala Mariestad och de praktiska momenten sker dels i den centrala Universitetsparken samt i naturmilj&ouml;er inom n&auml;rliggande kommuner. Undervisningsformerna &auml;r varierade och anpassade till tr&auml;dg&aring;rdshantverkarens och landskapsv&aring;rdarens olika arbetsmetoder. Praktisk f&auml;rdighetstr&auml;ning varvas med teoretiska moment, som litteraturstudier, f&ouml;rel&auml;sningar och seminarier. Utbildningen innefattar b&aring;de individuella uppgifter och grupparbeten. Kurslitteratur p&aring; engelska f&ouml;rekommer. Kulturv&aring;rds&auml;mnet och hantverksvetenskap utg&ouml;r sammanlagt 67,5 hp av programmet.&nbsp;</p><p>V&aring;rterminerna &auml;r f&ouml;rl&auml;ngda med 5 veckor vardera f&ouml;r att f&aring; s&aring; stor del av odlings&aring;ret inom programmet som m&ouml;jligt. V&aring;rterminerna slutar d&auml;rf&ouml;r drygt en vecka in i juli medan den sista terminen ist&auml;llet slutar 10 veckor tidigare, dvs. i slutet av mars.</p><p><strong>Fortsatta studier</strong><br />Efter din examen har du m&ouml;jighet att l&auml;sa vidare p&aring; <a href="http://conservation.gu.se/utbildning/masterprogram-i-kulturvard">masterprogrammet i kulturv&aring;rd</a>.</p><p><strong>Examen</strong><br />Programmet Tr&auml;dg&aring;rdens och landskapsv&aring;rdens hantverk, inriktning tr&auml;dg&aring;rd leder till en kandidatexamen i kulturv&aring;rd med inriktning mot tr&auml;dg&aring;rdens hantverk och design.</p>