I kursen Arbetslivets Pedagogik II får du förutsättningar att skapa en konkurrenskraftig organisation med förmåga till ständig förnyelse. För många är den allra största utmaningen att lära av och lära nytt utifrån nya förutsättningar. Aktuell och relevant kunskap med träning ger mer självgående medarbetare med förmåga att gå från ord till handling. Kursen ökar din förmåga att förstå dina egna och andras reaktioner, tankar och känslor i och under förändring. Du får kunskap och träning i hur du kan hantera motstånd i förändringsarbete. Ett tydligt fokus ligger på att tydliggöra ledarskapets roll i förändring, och du får kunskap om hur du kan kommunicera för att skapa delaktighet och engagemang.