Kursen vänder sig till dig som har någon form av lärarexamen och som är intresserad av ledning och utveckling av skolans verksamheter. Kursen tar utgångspunkt i de didaktiska frågorna vad, hur och varför ett visst innehåll har en plats i skolan och hur verksamheten kan utvecklas med hjälp av dessa. Hur uppföljning, bedömning och utvärdering kan användas för skolutveckling liksom verktyg och strategier för detta ingår också.