I kursen får du ta del av migrerade familjers livssituation utifrån livsvillkor och sociala sammanhang, betydelsen av klass, kön och etnicitet i socialt arbete samt våld i nära relationer, samhällets insatser för migrerade familjer, metoder som används i socialt arbete samt aktuell forskning inom området. Vidare behandlas professionellt förhållningssätt samt organisatoriska, juridiska och normativa aspekter på socialt arbetet med migrerade familjer, samt yrkesrollen i ett myndighetsutövande perspektiv.