I kursen får du ta del av funktionsnedsättning utifrån följande teman; livsvillkor ur ett livsloppsperspektiv för personer med funktionsnedsättning, samhällets insatser, de metoder som används i socialt arbete och aktuell forskning inom området samt betydelsen av klass, kön och etnicitet i socialt arbete med personer med funktionsnedsättning. Dessutom behandlas våld i nära relationer, samt professionellt förhållningssätt och yrkesrollen i ett myndighetsutövande perspektiv.