Kursen ges via lärcentrum på några olika orter. DU BEHÖVER VARA NÄRVARANDE på ortens lärcentrum en gång per vecka under kursperiodens 15 veckor. Upplägget är gjort för grupper av yrkesverksamma individer från tillverkande företag. Inlämningsuppgifter genomförs på den egna arbetsplatsen. Bättre produktion ger kunskap om ”Lean production” och ”Toyota Production System”. För närmare beskrivning, var vänlig se på www.battre.se. Deltagare träffas varje vecka på kursortens lärcentrum för kommunikation med kursledare via telebild och för grupp-övningar av olika slag. Föreläsningar, litteraturreferenser och reflektionsfrågor erbjuds via kursplattform. Kursen examineras genom inlämningsuppgifter som genomförs på det företag man arbetar.