Kursen är en fördjupning på tidigare grundläggande färglära. ”To open eyes”, citat av Josef Albers, som undervisade i färglära och färgernas inverkan på varandra. Genom att lära mer om färgers kontrastverkan, färgers harmonier och olika färgblandningar ser vi färger med öppna och tränade ögon. Att analysera och reflektera över egna och andras arbete med färg utvecklar vårt färgseende. -Varför fungerar viss färgkombinationer bättre än andra och hur blir vi påverkade av färg och ljus i vår omgivning? Det är frågor som kursens övningar handlar om Kursen innehåller övningar från Josef Albers och Johannes Ittens teorier och praktiska tillämpningar om färgers kontrastverkan och harmonier och dess olika uttryck. Övningar om hur minnen och upplevelser av färg påverkar våra färgval, och hur en egen färgpalett kan byggas upp. Material i kursen är främst gouachefärger. Två inlämningsuppgifter om 4,5 hp och 3 hp ingår. Målade övningsuppgifter 4,5 hp och en reflektion och analys av eget arbete som kan utformas som en portfolio av det egna arbetet.