Kursen behandlar metoder och modeller för att utveckla och förbättra vård och omsorg där hållbar utveckling beaktas. Risk- och säkerhetsarbete inom vård och omsorg samt utvärderingsmetoder på grundläggande nivå belyses. Två träffar anordnas i Borås men kursen kan också genomföras helt på distans via Zoom (eller motsvarande).