I den här kursen studerar du grundläggande begrepp i matematik för grundskolan. Dessa begrepp ska förklaras på enkla och praktiska sätt. Bland förklaringssätten är de estetiska ämnena bild, musik och textil. Vidare kommer begreppen förklaras via digitala verktyg och appar.