Utbildningen, som utöver byggteknik ger en mer ingående kunskap om miljö, ekonomi och management är traditionella byggutbildningar, kommer bidra till att möjliggöra en yrkeskarriär inom byggsektorns alla områden, från exploateringsfas till förvaltningsfas. Den svenska byggbranschen står inför en stor utmaning. Enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier kommer bristen på tjänstemän öka de kommande åren. Följderna är i värsta fall en lägre byggproduktion, med mindre byggande och sämre ekonomisk tillväxt som följd. Det måste utbildas fler tjänstemän till byggsektorn. Utbildningen ger förutom byggteknisk kunskap, andra kompetenser så som miljö, ekonomi och management i större grad än en konventionell byggingenjörsutbildning. Utbildningen ger dig kunskaper och förmågor att verka för en modernisering och fortsatt positiv utveckling av en av Sveriges viktigaste näringsgrenar. Utbildningen har utvecklats tillsammans med näringsliv och offentliga aktörer och dels genom arbete inom det branschråd som är knutet till byggutbildningarna vid Högskolan i Borås. I branschrådet sitter bland annat alumner som har en god insikt i de utbildningar som ges inom byggteknik. Efter avklarad kandidatutbildning finns det möjlighet till vidare studier vid Högskolan i Borås på Magisterprogrammet i Byggteknik med inriktningen Hållbart samhällsbyggande.