I affärsingenjörsutbildningen är teknikämnena anpassade till två olika inriktningar: byggteknik och maskinteknik. Båda inriktningarna innehåller minst 90 högskolepoäng ämnesspecifika teknikämnen. Val av inriktning sker inför termin 2. Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar i kombination med räkneövningar och seminarier, projektarbeten samt problemlösning av praktikfall. Det första året är till största delen gemensamt för alla utbildningar inom industriell ekonomi. Detta år får du en ingenjörsinriktad kunskapsbas med kurser inom: Matematik och statistik Ingenjörsmässig problemlösning Industriell ekonomi Projektteknik Miljökunskap Under det andra och tredje året läser du tillämpade kurser inom Byggteknik eller maskinteknik Industriell ekonomi Logistik Kvalitetsteknik Produktionsutveckling Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Undervisningsform Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar i kombination med räkneövningar och seminarier, projektarbeten och problemlösning av praktikfall. Studier eller praktik utomlands Möjlighet att ansöka om Erasmus praktik-stipendium Möjlighet att ansöka om stipendium för Erasmus utbytesstudier på något av våra partneruniversitet inom EU Möjlighet att ansöka om utbytesstudier på våra partneruniversitet utanför EU