För förskollärarexamen vid Högskolan Dalarna ska studenten, utöver de mål som anges i examensordningen - visa kunskaper om digitaliseringens betydelse för utbildning, skola och förskola samt visa förståelse för de förändringar som sker i kunskapsprocesser hos och mellan individer och organisationer i en tid av accelererande användning av informations- och kommunikationstekniska tillämpningar - visa didaktisk förmåga att använda informationsteknologi för att utveckla former för lek och lärande i förskola och förskoleklass, och - visa förståelse för betydelsen av att integrera internationella, interkulturella och globala perspektiv inom lek och lärande genom att sätta in sina egna studier och sitt kommande yrke inom den svenska förskolan och förskoleklassen i ett internationellt och globalt sammanhang.