Kursen fokuserar på de sociala och ekonomiska villkor som präglat Afrika under de senaste decennierna i en global kontext. Olika utvecklingsteorier och hur de har ändrats över tid, såväl som olika förklaringar till Afrikas ekonomiska utveckling de senaste decennierna är centrala.

Du kan också söka kurser och program bland ämnesområden