Kursen ger först en idéhistorisk och filosofisk introduktion till AI och sedan en mer praktisk översyn. Digital representation och manipulering av kunskap är centrala begrepp som studeras i detalj. Svårigheter som kombinatoriska explosioner och oändligt sökträd som man upptäcker i kunskapsmodellering illustrerar behov av intelligenta algoritmer. Komplexa sök utrymmen och sökmetoder i kontexten av problemlösning behandlas. Ytterliggare AI paradigmer som ger flera möjliga lösningssätt introduceras; neurala nätverk som används till prognos och klassificering och genetiska algoritmer som används till stokastisk optimsering. Slutligen kommer hybrid intelligenta system och praktiska tillämpningar av AI diskuteras.