Kursen fokuserar på tre delar, förhandlingsteknik, försäljningsteknik och dialogkonst, men adresserar även hur dessa kommunikationssituationer påminner om varandra och visar på hur vissa grundläggande förutsättningar påverkar alla tre, såsom vikten av ett etiskt och ansvarsfullt förhållningssätt samt goda mellanmänskliga relationer. Fokus för respektive del är: Förhandlingsteknik - förberedelser och planering inför förhandlingsprocessen samt analys av egen och motpartens positioner. Denna del innehåller även förhandlingstaktik, konflikter och rättsliga tvister och fördelen med att skapa två nöjda parter. Försäljningsteknik - denna del av kursen behandlar ett flertal faktorer som påverkar en försäljningsprocess, såsom personlig försäljningsstil, försäljningsstrategi, kundens köpmotiv, försäljningsprocessens fem faser, avslutsteknik, förutsägande och bemötande av invändningar. Dessutom behandlas hur nöjdare kunder och effektivare försäljning kan bidra till ett företags lönsamhet och framgång. Dialogkonst - om konsten att ta tillvara energin i meningsmotsättningar och öka kreativiteten i sociala situationer.