Kursen fokuserar på att utveckla ett hållbart arbetsliv genom att arbeta med ett främjande förhållningssätt. Grunden är att arbetsmiljöarbete ska bedrivas effektivt och systematiskt. Kursen behandlar arbetsmiljöarbete ur olika perspektiv; lagstiftning, olika roller och intressenter, att eliminera risker och främja hållbara arbeten utifrån den fysiska arbetsmiljön samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, och att främja en hållbar och effektiv rehabiliteringsprocess. Inom varje perspektiv behandlas problematik och exempel, lagar och aktörer inom arbetsmiljöområdet, samt verktyg, modeller och metoder som stöd i förbättringsarbete. Grundläggande lagstiftning kring arbetsmiljöfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete behandlas. Metoder för hur man effektivt kan arbeta för att främja ett hållbart fysiskt arbetsliv berörs. Organisatorisk och social arbetsmiljö diskuteras och mobbning, konflikthantering, mångfald tas upp. Rehabiliteringsprocessen och hur den kan göras hållbar och effektiv diskuteras.