Entreprenörskap inom området idrott och hälsa sätts i ett nationellt, internationellt och globalt perspektiv. I kursen fördjupas kunskapen om företagande och om den kreativa process att utveckla en affärsidé utifrån gällande forskningsunderlag. I kursen behandlas också processen med att skapa en affärsplan som, förutom att beskriva affärsmodellen runt affärsidén, även innehåller andra viktiga komponenter så som budget, målgrupp, konkurrens, marknadsföring och kommunikation. I sammanhanget beaktas ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling. Kursen passar både den som vill starta ett mindre företag eller jobba helt på egen hand som soloprenör eller den som vill vara attraktiv på arbetsmarknaden genom att vara en s.k. intraprenör, som är en entreprenöriell medarbetare i befintliga företag eller organisationer.