Kursen ger en introduktion till de centrala aspekterna i italiensk geografi, historia, kultur och statsskick. Kursen fokuserar på de aspekter som särskiljer mellersta Italien från det övriga landet. Tonvikten läggs främst vid de senaste århundradena genom valda sakprosatexter, tidningsartiklar och audiovisuellt material.