Kursen består av två delar. Den första delen omfattar en kontrastiv genomgång av den italienska grammatiken med skriftliga tillämpningsövningar. I den andra delen utvecklar studenten sin förmåga att planera och skriva en kortare uppsats av vetenskaplig karaktär.