Kursen innehåller en orientering i den italienska litteraturhistorien under 1700-, 1800-, 1900-talen genom studiet av periodens mest centrala verk, författare och litterära strömningar. I kursen tränas den studerande i att förstå och analysera, muntligt och skriftligt, italienska skönlitterära verk.