I kursen utvecklar studenten sitt ordförråd i mängd och djup. Studenten kommer under kursens gång att övas i grammatik på avancerad nivå och att läsa och förstå formell kinesiska genom att studera olika typer av tidningsartiklar. Studenten utvecklar sin språkliga och argumenterande förmåga genom att motivera sina åsikter kring sociokulturella ämnen både skriftligt och muntligt.