I kursen studeras och analyseras olika exempel på vetenskapliga studier inom litteratur-, kultur- och språkvetenskap. Utifrån dessa exempel genomför den studerande jämförande analyser av forskningsfråga, teori, metod, argumentation och disposition. Varje studerande formulerar en egen idé till en forskningsuppgift inom något av språkämnena, samt skriver en detaljerad projektbeskrivning. Vidare skrivs recensioner vilket leder till att den studerande övar sin förmåga att diskutera innehållet i vetenskaplig text. De studerande läser och diskuterar varandras texter.