Kursen innehåller studier av skönlitterära texter, filmatiseringar, sakprosa och annat samtidsmaterial som belyser Brasiliens samhällsutveckling från sent 1800-tal till idag. Fokus ligger på ett närstudium av ett urval representativa skönlitterära texter, vars innehåll sätts i relation till viktiga historiska och sociopolitiska händelser såsom avskaffandet av slaveriet, den nya republiken, diktatur, demokrati och migration. Under kursen diskuteras även samhällsutvecklingen utifrån jämlikhets-, jämställdhets- och hållbarhetsaspekter.