Kursen ger en introduktion till det ryska samhället med fokus på den postsovjetiska perioden. Under kursen studeras representativa politiska, ekonomiska och sociala fenomen ur ett samtidshistoriskt perspektiv. Kursen omfattar även en genomgång av ryska medier och Rysslands politiska struktur.