Kursen ger en introduktion till centrala litterära verk från 1800-talet fram till 1917. Därtill belyser kursen litteratur- och kulturprocesser i Ryssland under perioden. Särskild uppmärksamhet ägnas författarnas berättarstil, konstnärliga grepp samt centrala teman för den ryska litteraturen. Texterna läses i översättning. Inom kursen övas förmågan att kritiskt läsa vetenskapliga texter, förstå sambandet mellan samhälle och litteratur samt författa en kortare vetenskaplig uppsats och fullgöra en opposition.