Kursen omfattar en systematisk genomgång av den italienska grammatikens huvuddrag med en fördjupning av ordförrådet och tillämpningsövningar av olika slag. Dessutom innehåller kursen språklig analys i samband med skrivövningar samt träning av den studerandes egen förmåga att producera och revidera skrivna texter av olika typer.