Kursen omfattar studium och litteraturanalys av valda skönlitterära verk som skildrar livet och de sociala förhållandena i norra Italien. Studenten introduceras i grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp och tränas i att applicera dem på texterna. Med utgångspunkt i de skönlitterära texterna ger kursen även en orientering om författarnas biografier och relevanta historiska, kulturella och litterära yttringar.