Kursen utgör en orientering i de språkvetenskapliga teorierna och metoderna med särskild inriktning mot normativ och faktisk italienska. De texter som studeras behandlar följande moment: · introduktion till språkvetenskap · fonetik · morfologi · syntax · språkvetenskaplig typologi · semantik · pragmatik · sociolingvistik